Оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша бейнероликтер сериясын әзірлегенін хабарлайды./Видеоролики по вопросам обеспечения безопасности школьников.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитеті оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша бейнероликтер сериясын әзірлегенін хабарлайды.

Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан разработана серия видеороликов по вопросам обеспечения безопасности школьников.https://drive.google.com/drive/folders/1c7W3HJZvVrWULlDYjM7zvqn2IBmXSHXs?usp=sharing