Антикоррупционный стандарт поведения работников школы

Мектеп директорының
«_13__» _ақпан_2018ж.
№_68_бұйрығымен бекітілген

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 1 мектеп-лицейі» ММ
қызметкерлерінің сыбайлас жемкорлыққа қарсы СТАНДАРТЫ

  1. «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 1 мектеп-лицейі» ММ қызметкерлерінің осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты (бұдан әрі – Стандарт) «Сыбайлас жемкорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Казакстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының 10-бабы 2-тармағына сәйкес ақпараттық-талдамалы, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету қызметін жүзеге асырған кезде туындайтын қоғамдық қатынастар саласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған қала әкімінің ұсынымдар жүйесін құрайды. Бұдан әрі...

__________________________________________________________________________

Антикоррупционный стандарт поведения работников
ГУ «Ш
кола-лицей №1отдела образования акимата города Костаная»

  1. Антикоррупционный стандарт поведения работников ГУ «Школа-лицей №1 отдела образования акимата города Костаная» (далее – Стандарт) разработан в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и представляет собой систему рекомендаций, направленную на предупреждение коррупции в сфере общественных отношений, возникающих при осуществлении информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима города. Далее...