Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл / Противодействие коррупции

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР заңы/Закон РК «О противодействии коррупции»(скачать)

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы/Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015–2025 годы (скачать)

 

 *****           *****          *****

"№1 мектеп-лицейінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартың" және "№1 мектеп-лицейінің әдеп Кодексін" бекіту туралы бұйрық/

Приказ об утверждении "Антикоррупционного стандарта школы-лицея№1" и "Кодекса этики школы-лицея №1"

  

 *****           *****          *****

 Жемқорлыққа қарсы стандарт (скачать )

Антикоррупционный стандарт (скачать)

Әдеп кодексі (скачать)

Кодекса этики (скачать)

 

 *****           *****          *****   

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілдің міндеттерін жүктеу туралы бұйрық/

Приказ о возложении обязанностей уполномоченного по этике и противодействию коррупции

 *****           *****          *****

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары/Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков(скачать)

*****           *****          *****

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы бұйрық/Приказ о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков

*****           *****          *****

 

 

 

 

 

 

*****           *****          *****

Жартыжылдық бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері туралы талдамалық анықтама/Аналитическая справка о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков по полугодиям (скачать)

(скачать на каз.яз.)

(скачать на русс.яз.)

 

*****           *****          *****

План работы совета по педагогической этике и противодействию коррупции (скачать)

План по формированию антикоррупционной культуры в школьной среде (скачать)