Жазғы мектеп/Летняя школа

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының

«Қостанай қаласы білім бөлімінің №1 мектеп-лицейі» КММ ақпараты

Пандемия, шектеу шаралары кезеңінде білім алушылардың білімінде жіберілген олқылықтардың орнын толтыру және білім беру сапасын арттыру мақсатында 2021 жылы 26 мамырдан 19 маусым аралығында №1 мектеп-лицейде 2-8, 10 сыныптың оқушыларына арналған Жазғы мектептің жұмысы ұйымдастырылды.

 

Жазғы мектепте оқыту барлық ниет білдірген білім алушыларға арналып ата-аналар немесе заңды өкілдерінің өтініші бойынша барлық санитарлық нормаларды қатаң сақтай отырып тегін негізде жүзеге асырылады, бұл ретте сабақтар үлгерімі нашар оқушыларға ерекше назар аудара отырып ұйымдастырылады. Ата-аналар қауымымен, білім алушылармен және педагогтармен Жазғы мектепті ұйымдастыру және оқыту бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Ата-аналардың немесе заңды өкілдердің өтініштері негізінде сынып топтамалары мен Жазғы мектеп оқушыларының контингенті құрылды. Оқушылар контингенті мектептің бұйрығымен бекітілді. Жазғы мектепте 137 оқушы оқиды.

Жазғы мектеп жұмысы кезінде санитарлық нормаларды сақтау мақсатында:

- жазғы мектептің барлық қатысушыларына санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтау туралы міндетті нұсқаулар жүргізіледі,

- кіреберіс есік алдында күнделікті дене қызуын өлшеу жүзеге асырылады, бетперде режимі сақталады,

- қолды жиі тазалап жуу;

- бөлмелерді ылғалды жинау, желдету, кабинеттерді кварцтау жүргізіледі.

№1 МЛ педагогикалық ұжымы ата-аналар қауымдастығынан Жазғы мектептің сабақтарына оқушылардың қатысуын қадағалап отыруын сұрайды.

*                   *                   *                   *                   *

Информация КГУ «Школа-лицей №1 отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области

С целью повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях обучающихся, допущенных в период пандемии, ограничительных мер, в период с 26 мая по 19 июня 2021 года в школе-лицее №1 организована работа Летней школы для учащихся 2-8, 10 классов.

Обучение в Летней школе осуществляется для всех желающих обучающихся по заявлению родителей или законных представителей на бесплатной основе при строгом соблюдении всех санитарных норм, при этом занятия организовываются с упором на слабоуспевающих обучающихся.

С родительской общественностью, обучающимися и педагогами проведена информационно-разъяснительная работа по организации и обучению в Летней школе.

На основании заявлений родителей или законных представителей сформированы класс-комплекты и контингент обучающихся Летней школы, контингент обучающихся закреплен приказом по школе. Обучение в Летней Школе проходят 137 учащихся.

С целью соблюдения санитарных норм в период работы Летней школы:

- проводится обязательное инструктирование всех участников Летней школы о соблюдении мер санитарной безопасности,

- осуществляется ежедневный замер температуры у входа, соблюдается масочный режим,

- осуществляется частое мытье рук;

- проводится влажная уборка помещений, проветривание, кварцевание кабинетов.

Педагогический коллектив ШЛ №1 просит родительскую общественность контролировать посещение учащимися занятий в Летней школе.